האם נולדתי באור או בחשך?
נולדת באור, עונה אמי
שולבת ידיה על בטנה
וגונחת.
נולדת באור כשהחלונות פתוחים
ואנשים בבגדים צבעוניים מהרו ברחוב
והרבו לדבר
בהרבה שפות מהרבה פיות…
נולדתי באור, אני אומרת,
לכן אני עוצמת עיינים,
אמא, ושולחת ידי
למוש את פניך,
כסגי-נהור לבוא עד אליך
בחשכה.

רבקה מרים