מאז קיומו של המין האנושי, איננו מניחים לעצמנו לשמוח די הצורך. זה, ורק זה, הוא החטא הקדמון שלנו.
אני מוכן להאמין רק באלוהים שמבין בריקודים.

הנרי מאטיס

מתוך יצירתה של פינה באוש

דילוג לתוכן