ירח על האורן
אני תולה אותו, אני מסיר אותו
ומתבונן כל פעם מחדש.

הוקושי [1665-1718]

צילם עמירם ציונוב