כשאני מקשיבה,
גם אם אחפש,
שוב ושוב
חומקת ממני 
זו שמקשיבה…