יתכן שאני עצמי הוא האויב שזקוק לאהבתי.

קארל יונג
צילמה איריס נייס