המילה האנגלית vocation – שליחות, ייעוד או תכלית – באה מלשון voice והיא נוגעת ביכולת להקשיב לקול הפנימי, לקריאה החרישית ולידיעת המסתורין שעומדת לעתים בשורש ייעודנו.
זו אולי הסיבה לכך, ששלמה המלך ביקש מן האל הטוב לב שומע וקשוב וקיבל ממנו בתמורה לב חכם ונבון. שהרי ההקשבה היא חכמת הלב ותבונת הייעוד והדרך..