מי שמבקש להחזיק בעולם ולעשותו,
רואה אני שלא יצליח.
העולם הוא כלי רוחני
ואי אפשר לעשותו.
העושה מהרס אותו,
המחזיק מאבד אותו.

הדברים –
קצתם לפנים, קצתם מאחור,
קצתם נשימתם עדינה, קצתם
נשימתם קשה,
קצתם חזקים, קצתם חלשים,
קצתם הורסים, קצתם נהרסים.

לכן החכם נמנע מן הקיצוניות,
מן המותרות
ומן היהירות.

לאו דזה, דאו דה ג'ינג
מסינית יורי גראוזה וחנוך קלעי
מוגש כחומר למחשבה, ערב הבחירות.