איש לא אמר לפרחים לפרוח
איש לא יאמר להם לעזוב בתום האביב

מורה הזן איקקיו, מאה 14-15
מיפנית יעקב רז