ישנם ציירים שהופכים את השמש לכתם צהוב,
אבל ישנם אחרים,
שהודות לאמנותם ולכשרונם,
הופכים את הכתם הצהוב לשמש.

פיקאסו