לגדל זקן זה להזדקן,
להיות צעיר זה להצטער.

שיחה עם מורה בן ארבע ובן בלי גיל