בלא בעד, בלא נגד
בלא לבד, בלא יחד;
יושבת בטח
על קו המתח.