"צריך שכל אדם ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, 
ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר. 
וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר לעולם כולו"

הרב קוק