"מה עושים העצים? – צומחים 
ומה הבתים עושים? – עומדים 
והעננים? – נוסעים, נוסעים 
והקוצים? – עושים שריפות 
ומה הציפורים? – עפות 
עפות עפות עפות 

עפות עד שמתעייפות.

הזמן עובר ככה
והאדמה נחה
אז מה? אז מה?
אז ככה…"

על חכמת ה"כך מעצמו" הסינית..

https://naamaoshri.com/?p=1178