"תובנה היא מיידית, עכשיו, ולא עניין של זמן! כל מה שאני מלמד הוא תרופה זמנית למחלה מסוימת. באמת לא קיימת תורת הבודהא. מי שמבין זאת באמת וויתר על ביתו; הוא יכול לבזבז מיליון מטבעות זהב ביום … יש קבוצה של תלמידים שמחפשים את מאנג’ושרי [הבודהיסאטווא של החוכמה] בהר ווּ-טאי. טעות! אין שום מאנג’ושרי על הר וו-טאי. אתם רוצים לדעת את מאנגו’שרי? מה שאתם עושים עכשיו, בלא היסוס, זהו מאנגו’שרי החי…מי שפועל ב

מלוא גופו, הרוח לא תוכל לחדור בו והוא יהיה מהיר מגץ היוצא מאבן או מברק. ברגע שימצמץ בעינו, יסטה כבר מן הדרך. ברגע שינסה לחשוב, יהיה כבר במקום אחר. אבל בשביל מי שמבין, זה תמיד כאן לנגד עיניו… אתם עצמכם מחוללים את הקשיים שעוצרים את תודעתכם.."

מורה הזן לין-ג'י, מאה תשיעית. זה שאמר, בין היתר את המשפט הידוע: "אם תפגוש את הבודהא בדרך – הרוג אותו".