לי ההולך
לך הנשאר
שני סתווים.

טניגוצ'י בוסון, מאה 18.