אני הניצן ואני הפרי,
אני עתידי ואני עברי,
אני הגזע הערירי,
ואתה – זמני ושירי.

העץ שר לנחל
מתוך ״משירי הנחל״ של לאה גולדברג