חלף הלילה הקצר.
בחלק הרדוד של הנהר
נותרה פיסת ירח.

טניגוצ׳י בוסון (1715-1783)