סימן מצביע על סימן
מורה על שביל המחפש דרך.
בוקר שבת על גדת הנחל,
במקום בו השביל חכם מן המסמנים אותו