כשאני אומר: "אני חושב"
ואת אומרת: "אני חושבת"
אז אני חושב לעצמי: "איך זה לחשוב עם ת' בסוף המילה?
ואולי כשאחשוב 'אני חושבת' תשתנה לי המחשבה?"