בשעות של צער, חשכה וכאב, אמא ניצבת ממש למולי, מזכירה לי להקשיב למילות החכמה, שאומרות [בפשטות ובחיבוק אוהב] – "יהי כך, יהי כך".

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness she is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be