מה בין 'גשם' ל'הגשמה'? ומה בין 'מטר' ל'מטרה'?
אומרים שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. ואולי, אני תוהה, צחיחות האדמה המקומית שלנו כאן, היא שהולידה את השיח העברי הקושר בין מצב העננות לבין השתוקקות הלב: בין אדמה הממתינה למי הגשמים ובין המשאלה להתגשם, להתממש ולהגשים את המטרות; בין המים כמקור לחיים ושמחה בין המים כמקור לתשוקה ולסבל.