ריבונו של עולם זכיני להרבות בהתבודדות תמיד, ואזכה להיות רגיל לצאת בכל יום לשדה בין אילנות ועשבים וכל שיח השדה, ושם אזכה להתבודד ולהרבות בשיחה זו, תפילה ביני לבין קוני, לשׂוח שם כל אשר עם לבבי. וכל שיח השדה וכל העשבים והאילנות וכל הצמחים, כו

לם יתעוררו לקראתי, ויעלו ויתנו כוחם וחיותם לתוך דברי שיחתי ותפילתי, עד שתהיה תפילתי ושיחתי נשלמת בתכלית השלמות על ידי כל שיח השדה, שיוכללו כולם, עם כל כוחותם וחיותם ורוחניותם עד שרשם עליון, כולם יוכללו בתוך תפילתי.

ר' נחמן מברסלב