"הימים שעוד נכונו לנו
שיהיו נכונים, שיהיו רכונים
שיהיו מעלינו כמו כפות תמרים… "

להיות נכון? ולא מלשון צודק, היפוכו של הטועה, כי אם מלשון בעל כוונה, כיוון והתכוונות. לחשוב, לדבר ולעשות מתוך התכוונות מלאה ומתוך שלמות של הלב. מתוך הרמוניה, תואם, זיקה וקשב לאחר ולמען הרבות טוב בעולם.
מי ייתן והימים שעוד נכונו לנו, להם – נהיה נכונים..
http://www.youtube.com/watch?v=z-cEI02kOcY