לא כל אדם אשר יוצא לרחוב
רואה את מה שלפניו,
על פי הרוב אדם יוצא לרחוב
והוא טרוד בענייניו…