עוגה, עוגה, עוגה
במעגל נחוגה.
נסתובבה כל היום, עד אשר נמצא מקום.
לשבת, לקום,
לשבת, לקום..

מי זה שאמר, שאת חכמת החיים העמוקה למדנו כבר בגן הילדים..?