אחידות לעולם אינה יפה. להותיר משהו באי שלמות פירושו לעשותו מעניין. זה מעניק לנו את התחושה שיש מקום לגדילה. "גם כשבונים את ארמון המלך, מותירים משהו לא גמור", אמר לי מישהו.

יושידה קנקו, מאה 14, תרגם יעקב רז