אם אתה יכול לבלות בחוסר תועלת מושלם אחר-הצהריים שהוא חסר תועלת באופן מושלם, הרי למדת איך לחיות.

מתורת הדאו