"לצלם – משמע לקנות חזקה על העצם המצולם…ליצור יחס מסוים אל העולם. יחס דמוי ידע – ולפיכך דמוי עצמה…בעיקרו של דבר זהו פולחן חברתי, הגנה מפני חרדה…כשם שהתצלומים מעניקים בעלות דמיונית על עבר שהוא בלתי ממשי, כך הם מסייעים לבריות להשתלט על החלל כשאין הם בטוחים בו"

סוזן זונטאג, מתוך 'הצילום כראי התקופה'
עוד ועוד אני תוהה על הצורך "לתפוס את הרגע"…