"את הריק כבר אין לתפוס [לדמות] בצורת היעדרות [של גוף, של דברים, של רגשות, של מילים וכו': אין] – כאן אנחנו קורבנות של הפיזיקה העתיקה; יש לנו תפיסה כימית משהו על הריק. הריק הוא בראש ובראשונה החדש [שהוא היפוכה של החזרה].. באמצעות טכניקה שלמה ואף קוד משקלי הצליח האייקו לאדות את המסומן. לא נותר ממנו אלא ענן דק של מסמן"

רולאן בארת על עקרון "אידוי המסומן" של האייקו היפני, מתוך 'אימפריה של סימנים', מסע סמיוטי-דמיוני ביפן