"עברו של הנוסע משתנה על פי המסלול בו הוא מהלך, וזאת
לא רק בעבר הקרוב אשר בו כל יום חולף מוסיף עוד יום אחד,
אלא גם בעבר הרחוק ביותר…האם אתה נוסע על מנת לשוב
ולחיות את עברך?…האם אתה נוסע על מנת לשוב ולמצוא את עתידך?"

קאלווינו / הערים הסמויות מן העין