כמה שקט!
נספג אל תוך הסלע –
קול הציקדה

מאצואו באשו, מאה 17
צילום עמליה גולד