כעץ אשר חוזר ושב
מצמרתו לשורשיו,
ציפור באמצע מעופה
שומטת פתע את כנפה,
כמו נהר אשר זורם
אל מעינו בחיק האם,
כאור על חושך יברך
אשים פני בשערך.

טוביה ריבנר