מחר אני אמות.
אתם תראו מחר
את שהיו עיניי
את שהיו פני.

לעת מחר אתם
באים על סף ביתי
לחלוק את הכבוד
ולחלק שלל.

מחר יהיה הכול
לכם ושלכם.
מחר אתם צודקים
בכול אשר תאמרו.

אבל היום אני
עומדת על הסף,
ואעבור גבולי
ואין מסיג אותו.

לאה גולדברג