"היקום ואני קיימים יחדיו, וכל הדברים הם אחד. הואיל וכל הדברים הם אחד, האם יש מקום לדיבור? אך הואיל וכבר אמרתי שכל הדברים הם אחד, כיצד יכול הדיבור שלא להתקיים?"

ג'ואנג דזה.
זה שבקום אחר אמר [כן, שוב אמר]: "…המלים קיימות עבור המשמעות. משתפסת את המשמעות אתה יכול לשכוח את המלים. מי יתנני אדם ששכח את המלים כדי שאוכל להחליף איתו מילה".