אלה שאהבתי
הלכו להם
בנתיב החלומות.
נותרנו רק
הסהר ואנכי.

שיר אהבה יפני,
מאה עשירית [לערך]צילמה הגר אושרי