אם היש 
אינו אלא 
חלום 
מניין זה 
שהחלומות 
שווא 
ידברו ?