אם הרגע הזה תמיד חדש;
קודם לא היה ובעוד רגע יחדל ולא יהיה,
ותחתיו ממש עכשיו ייוולד
[או אולי כבר נולד]
הרגע הבא –
אז איך זה מן האפשר 
להתבלות 
ולהזדקן?