כל הנהרות
הולכים אל
הים והים
אינו מלא

כי כל הנהרות חוזרים
אל הנהרות.
תאמינו לי.

זה סוד
גאות ושפל.
זה סוד
תורת הגעגועים.

אבות ישורון
9.10.1989