טיול של ערבית,
קרניים ארוכות לוטפות שתיקה 
על דרך הנהר.