חלוצי הסופה הרחוקה נטו אהלי-ענניהם ברקיע; האור דעך;
האוויר בין צלילי היער הדוממים רווי-דמע.
שלוות התוגה בלבבי שוכנת כאותה דומיה מהורהרת עלי נבלו של האמן בטרם הנגינה תחל. עולמי רוגע בציפיית כאב נורא,
מצפה להתגלותך במעגל חיי.

רבינדרנאת טאגור