"ההווה, לא הנתון נקודות-נקודות, שאין בו אלא סיומו במחשבה של הרגע ש'חלף', שאינו מסמן אלא את תדמיתו של המהלך המוחזק בידינו, אלא הווה האמיתי והממולא, אינו אלא כל שהוא בחינת נוכחות הווה, פגישה, זיקה. רק על ידי שאתה נעשה נוכח בא לעולם ההווה".

מרטין בובר, מתוך 'בסוד שיח'.
צילמה עמליה גולד