"הצליל של הפעמון ממקדש גיון מהדהד את החלופיות של כל הדברים. צבעי פרחי הסולה מגלה את האמת שכל הפורח ייבול. בעלי גאווה לא ייכונו לעד; הם כמו חלום בליל אביב.
בעלי הכוח נופלים; הם כמו אבק ברוח".

מילים מתוך דברי הפתיחה של האפוס היפני הגדול – הייקה מונוגאטארי [מאה 13].

תירגם – יעקב רז
צילם – עמירם ציונוב