אתה טועה
גם על ערש דווי
לא נמוג הערפל

גם כאשר ניגש אלי המוות
קרוב עד אימה
הייתי רחוקה ת"ק פרסה על ת"ק פרסה
מן החידה

זלדה