ואני אינני יודעת
ואינני יודעת,
ונאחזת בזה
כבמעקה גואל

ויסלבה שימבורסקה