אני רוצה
להגיד
רק מילים
בודדות

ואין לי

מילים בודדות

מרים ברוך חלפי

צילמה נטע גוב