הרעב נוסך בגעגועי אלייך רוך
המעלה בדמיוני את מגע שפתיך. מה מתוק
המוות הנמזג לתוך דמי מאז
נגעה לשוני בלשונך, אהובתי.


לי-האי, טעם האהבה. שירי אהבה סיניים

גרסה עברית דרור גרין

צילום דורון ניסים