אחטוף

אצוד
את עכשוי.
הנה הינו והוא איננו
הוא נס עם הציפור

אשר חלפה
כחוט ברק דקיק עד אין ראוּת.

אברהם חלפי