לו תעטרך

סביב סביב
אהבתי במעגל אורה
ועימה דרור נגוהות לך תקרא…


רבינדרנאת טאגור