אנא סלחי לי
הפרחים אותם אספתי
החלו לנבול
אני יכול להציע
רק את לבישירת הזן של ריוקן

מיפנית איתן בולוקן