מעת לעת מצטעפת לי.
לא חלילה משום שהודרתי על ידי העולם.
דווקא מתוך בחירה – להתעטף, להתכנס, להצטמצם.
להיות פחות נראית ויותר מתבוננת;
לחוש פחות מתנועעת ויותר מתגלמת.
עד ששוב אזדחל לאיטי,
אחר-כך אתפרפר,
ואז אשוב לעוף בחיק הבריות על גדות הנהר..